Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR)

Badanie ABR (BERA) to obiektywne i najlepsze aktualnie dostępne badanie słuchu. Badanie ABR jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym wykonywanym w stanie wyciszenia lub snu w przypadku dzieci. W czasie badania pacjentowi na głowie przyklejane są elektrody, które rejestrują bioelektryczną aktywność mózgu. Badanie ABR wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopień ubytku słuchu) oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu (rodzaj niedosłuchu, np. odbiorczy, przewodzeniowy, mieszany).

Kiedy należy wykonać badanie metodą ABR?

  • gdy podejrzewany jest niedosłuch u małych dzieci (m.in. u noworodków i niemowląt)
  • gdy podejrzewany jest niedosłuch u osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych
  • u dzieci, które nie wykształciły mowy do 3 roku życia
  • przy podejrzeniu guza nerwu słuchowego
  • w przypadku występowania szumów usznych, zawrotów głowy, zaburzeń równowagi

Na czym polega badanie ABR?

  • ocenia bioelektryczną odpowiedzi mózgu na pobudzenie akustyczne

W naszej Poradni jako jedyni na Śląsku badanie ABR wykonujemy przy użyciu nowoczesnego aparatu ABR Sentiero Advanced. Urządzenie to jest wyjątkowe i różni się od innych urządzeń do badania ABR. Daje ono możliwość jednoczasowego sprawdzenia czy pacjent słyszy oraz jak dobrze słyszy. W trakcie pojedynczego badania jesteśmy w stanie ocenić rodzaj niedosłuchu oraz wyznaczyć krzywe progu słyszenia.

Badamy dzieci od 3 miesiąca życia i dorosłych. W czasie badania małe dziecko powinno spać, starsze dzieci mogą być badane w stanie czuwania leżąc na kozetce ok. 5 min.