NotkaBiograficzna

dr n. med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn

Dr n.med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2010 roku, a następnie była uczestnikiem Studiów Doktoranckich w tej samej uczelni. Podczas wszystkich lat studiów doktoranckich otrzymywała stypendium naukowe, w tym Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.
W latach 2012- 2018 odbywała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach.
Od 2014-2018 pełniła obowiązki asystenta – nauczyciela akademickiego przy Katedrze i Klinice Laryngologii SUM w Katowicach, współprowadząc Studenckie Koło Naukowe.
W 2017r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2018r. jej praca doktorska została uhonorowana Nagrodą Naukową im. Prof. Jana Miodońskiego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.
W 2018r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii.
Od 2019r. pani doktor pracuje w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale w Gliwicach.

Pani Doktor jest autorką i współautorką wielu publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Regularnie podnosi swoje kompetencje i zdobywa doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach, sympozjach i kongresach.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi oraz European Rhinologic Society.