PoradniaAudiologiczna

Audiologia zajmuje się zaburzeniami narządu słuchu i równowagi. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem niedosłuchu, szumów usznych oraz zawrotów głowy.

Zajmujemy się:

 • diagnostyką, profilaktyką i leczeniem schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego oraz wewnętrznego
 • diagnostyką i leczeniem zaburzeń słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość na dźwięki) oraz zaburzeń równowagi
 • diagnostyką zaburzeń słuchu u dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży
 • leczeniem zachowawczym zaburzeń słuchu o charakterze przejściowym
 • uszkodzeniem zawodowym słuchu i leczeniem chorób zawodowych
 • wykonywaniem badań przesiewowych słuchu u dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • przeprowadzaniem badań i testów słuchowych.

Wykonujemy następujące badania audiometryczne:

 • audiometria tonalna (badanie w „kabinie ciszy”)
 • audiometria impedancyjna z oceną odruchów z mięśnia strzemiączkowego
 • badanie drożność trąbki słuchowej
 • audiometria słowna (badanie rozumienia mowy w „kabinie ciszy”)
 • otoemisja akustyczna
 • słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR)
 • badanie słuchu w wolnym polu słuchowym.

Badanie audiologiczne obejmuje:

 • szczegółowo zebrany wywiad w kierunku schorzeń narządu słuchu i równowagi
 • badanie przedmiotowe z wykorzystaniem videootoskopu, oferujemy również możliwość dokładnej oceny nosa i nosogardła za pomocą videoendoskopu
 • badania audiologiczne subiektywne i obiektywne.

Oferujemy również przy współpracy z firmą KIND dobór aparatów słuchowych różnymi metodami u dzieci (powyżej 3 roku życia) i dorosłych.

W Poradni Audiologicznej przyjmują:

...

dr n. med. Anna Bronder

otorynolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

...

lek. Olga Leśniewska-Skowerska

w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii

Świadczymy usługi najwyższej jakości, zgodne z aktualnym stanem wiedzy, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.