PoradniaFoniatryczna

Foniatria zajmuje się głosem, sposobem jego tworzenia oraz wszelkimi jego zaburzeniami. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chrypki, bezgłosu, nawracających stanów zapalnych krtani. Przyczyną zaburzeń głosu mogą być zmiany organiczne w obrębie krtani (np. guzki głosowe, polipy, obrzęki, zmiany nowotworowe) oraz zaburzenia czynnościowe, tzn. nieprawidłowo pracujące mięśnie wewnątrz- i zewnątrzkrtaniowe.

Zajmujemy się:

 • diagnostyką i leczeniem zaburzeń głosu i mowy u dorosłych i dzieci
 • rehabilitacją foniatryczną zaburzeń głosu i mowy o różnej etiologii
 • orzekaniem o przydatności do zawodu wymagającego wysiłku głosowego
 • diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją głosu śpiewaczego
 • profilaktyką i leczeniem zawodowych schorzeń głosu ( u nauczycieli, wykładowców, śpiewaków, aktorów)
 • przygotowywaniem dokumentacji dla komisji orzekających o przyznaniu choroby zawodowej w zakresie narządu głosu
 • diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu spowodowanych porażeniem nerwów krtaniowych (np. po operacji tarczycy, po operacjach torako- lub kardiochirurgicznych)
 • kwalifikacją do zabiegów fonochirurgicznych
 • rehabilitacją mowy po usunięciu krtani z powodu raka krtani (nauka mowy przełykowej)
 • kontrolą oraz rehabilitacją głosu po innych operacjach krtani
 • diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu u dzieci i młodzieży (np. chrypka, nieprawidłowa mutacja, przetrwały głos fistułowy)
 • diagnostyką i leczeniem zaburzeń mowy u dzieci (np. opóźniony rozwój mowy, jąkanie, nosowanie)
 • wczesną diagnostyką zmian przedrakowych i nowotworowych krtani

Badanie Foniatryczne obejmuje:

 • szczegółowo zebrany wywiad w kierunku schorzeń narządu głosu
 • badanie przedmiotowe w tym laryngologiczne oceniające patologie mogące powodować zaburzenia głosu (np. skrzywienie przegrody nosa, przerost migdałków podniebiennych, niewydolność podniebienno-gardłowa)
 • badanie foniatryczne z wykorzystaniem videolaryngostroboskopu firmy XION wyposażonego w program do analizy akustycznej głosu z oceną jego parametrów oraz analizą spektrograficzną (odpłatnie oferujemy możliwość nagrania badania na płycie CD lub wydruk zdjęć z opisem)

Uprzejmie prosimy o pozostanie na czczo, przynajmniej 2 godziny przed planowanym badaniem.

Oferujemy możliwość rehabilitacji za pomocą specjalistycznych urządzeń:

...

Vocastim

to urządzenie do stymulacji mięśni krtani: porażonych po operacji tarczycy, przełyku, płuc, serca, długotrwałej intubacji, osłabionych u osób zawodowo posługujących sie głosem (nauczycieli, śpiewaków, aktorów, prawników, spikerów radiowych)

...

Deep Oscillation

to urządzenie do głębokiego masażu oddziałującego na wszystkie warstwy tkanek (skóra, tkanka łączna, mięśnie, naczynia krwionośne i limfatyczne), stosowane do zmniejszania napięcia mięśni szyi i krtani oraz zmniejszenia bądź usuwania obrzęku, małych polipów, guzków głosowych z fałdów głosowych, zabieg delikatny, bezbolesny, jako jedyny może być stosowany po zabiegach onkologicznych

W Poradni Foniatrycznej przyjmują:

...

lek. Irena Leśniewska

otolaryngolog, specjalista foniatra

...

lek. Olga Leśniewska-Skowerska

w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii

...

dr n. med. Anna Bronder

otorynolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

Świadczymy usługi najwyższej jakości, zgodne z aktualnym stanem wiedzy, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.